Score moyen 2.65/5
Type ova
Status Terminé
Episodes 3
Diffusion Aug 1997 - Dec 1997