Score moyen 2.7/5
Type ova
Status Terminé
Episodes 6
Diffusion Aug 2005 - Jan 2006