Score moyen 2.35/5
Type ova
Status Terminé
Episodes 3
Diffusion Feb 1988 - Aug 1988