Score moyen 3.7/5
Type ova
Status Terminé
Episodes 1
Diffusion Aug 2014 - Aug 2014